Home» About NWAFU» Current Administrators

Current AdministratorsChair of the University Council
Li Xingwang
 
President of NWAFU
Wu Pute
 
Executive Vice-president
Ma Jianhua
Qian Yonghua
Luo Jun
Liao Yuncheng
 
Vice Chair of the University Council

Zhao Zhong

Xu Yangfu

Lv Weidong|